Aktualności:

W sobotę 22 września na placu ćwiczebnym przy remizie OSP Mierzęcice II odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mierzęcice.

 

Uczestniczyły w nich zastępy z następujących jednostek OSP: Mierzęcice, Mierzęcice II, Toporowice, Sadowie, Nowa Wieś, Boguchwałowice, Przeczyce. Oprócz strażaków w wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Mierzęcice, a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mierzęcicach – dh Grzegorz Podlejski, Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Będzinie – st. kpt. Stanisław Sysakiewicz, Prezes ZOG ZOSP RP – dh Stanisław Paks, oraz Komendant Gminny OSP – dh Mieczysław Filipek.

 

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 13:00, kiedy to w poszczególnych remizach włączono syreny alarmowe, a zebrane zastępy wyruszyły alarmowo w stronę remizy OSP Mierzęcice II. Na miejscu doszło do przeglądu sprzętu, samochodów oraz umundurowania bojowego strażaków. Odbyła się odprawa, podczas której omówiono przebieg ćwiczenia każdej z jednostek. Następnie według kolejności, każdy z zastępów rozpoczął wykonanie ćwiczenia, korzystając z zasobów sprzętowych jednostki. Wśród założeń taktycznych wykonywanych podczas ćwiczeń było m.in. podawanie prądów wodnych i pianowych, podanie prądu wody z linii szybkiego natarcia, gaszenie budynku z drabiny DW10, ponadto każdy z zastępów musiał utworzyć linię zasilania wodnego. Ostatnim ćwiczeniem, które wykonywały dwa zastępy z OSP Mierzęcice, było uwolnienie poszkodowanego kierowcy z samochodu, który uległ wypadkowi. Druhowie za pomocą sprzętu hydraulicznego dokonali dostępu do rannego kierowcy, a następnie przeprowadzili jego ewakuację i przygotowali poszkodowanego do przekazania zespołowi ratownictwa medycznego.

 

Na zakończenie ćwiczeń przybyli goście podziękowali wszystkim druhom za udział oraz wysoko ocenili umiejętności naszych gminnych OSP. Po krótkim podsumowaniu zebrani zaproszeni zostali na tradycyjną żołnierską grochówkę.

 

Gminne ćwiczenia OSP odbyły się z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mierzęcicach. Ustalono, iż będą się one odbywały cyklicznie co dwa lata Przedsięwzięcia te mają służyć podniesieniu zdolności bojowej oraz poziomu wyszkolenia naszych strażaków.

 

Dziękujemy druhom strażakom z OSP Mierzęcice II za przygotowanie miejsca ćwiczenia oraz zaplecza logistycznego.

źródło: www.mierzecice.pl

img